Adviseur Wonen – Gemeente Weert – Continu Professionels – Weert

 • Weert

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Voor onze opdrachtgever: de gemeente Weert, zijn wijopzoek naar een Adviseur Wonen. Deze functie is ingeschaald inschaal 11 en betreft initieel een tijdelijke opdracht, maar biedteen leerzame opdracht om jouw reeds opgedane vaardigheden enexpertises verder te ontwikkelen. De mogelijk bestaat om na 1 jaarin vast dienstverband te treden.

Bij Continu Professionals streven we ernaar omjouw carrière te begeleiden en te ondersteunen in het vinden vaneen functie die perfect bij jou past. We begrijpen hoe belangrijkhet is om de juiste match te vinden tussen talent enwerkgelegenheid. Daarom zijn we vastbesloten om jou te helpen bijhet ontdekken van de meest geschikte kansen in jouwvakgebied.

Functieomschrijving

Je werkt samen aan een toekomstbestendig Weert waariniedereen meedoet. We staan voor enorme woningbouwopgaven waarin wewillen zorgen voor een passende woning voor iedereen. Ook hebben weflinke ambities om in te zetten op het aantrekken van huishoudensvan alle leeftijden en de versterking van de arbeidsmarkt. Wezetten ons in voor het aantrekkelijk houden van de bestaande wijkenzodat onze inwoners prettig kunnen wonen.

Een greep uit jetakenpakket:

 • Je benthet aanspreekpunt voor wonen en woningbouwinitiatieven, zowelintern en bestuurlijk als voor onze externepartners.
 • Je focus ligt op en advisering overruimtelijke ontwikkelingen.
 • Je signaleert enanalyseert ontwikkelingen en trends en maakt inzichtelijk welkeconsequenties deze hebben voor de gemeente.
 • Jeneemt deel aan de intake- en omgevingstafel.
 • Jezorgt voor prestatieafspraken met dewoningbouwcorporaties.
 • Je bent verantwoordelijkvoor het Doelgroepenbeleid.
 • Je bent actief metbinnenhalen Subsidie mogelijkheden.
 • Jeonderhoudt contacten met andere belangrijke stakeholders, zoalswoningcorporaties, initiatiefnemers, huurdersorganisaties, wijk- endorpsraden adviesorganen enbewonersplatforms.
 • Bijhoudenplancapaciteitsmonitor.
 • Meewerken aan programmavolkshuisvestiging.

Functie-eisen

 • Je bent een ervaren adviseur dieanalytisch sterk is en werkt aan gedegenoplossingen.
 • Je bent communicatief vaardig: jeschakelt gemakkelijk met veel verschillende partijen en bentconcreet en helder in je advies.
 • Je staatstevig in je schoenen, maar kunt ook mee bewegen als dat nodigis.
 • Om goed te kunnen adviseren spelenvaardigheden zoals luisteren, samenwerken en overtuigen eenbelangrijke rol.
 • Daarnaast ben je in staat omalgemene informatie of trends rondom wonen te volgen en ook om tezetten naar kansen voor de stad en gemeente. Je bent hierin proactief.
 • Je hebt gevoel voor politieke enmaatschappelijke verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris conform CAO gemeenten,functieschaal 11 (€ 4.211 – €5.997)
 • Aantrekkelijke secundairearbeidsvoorwaarden volgens de CAOgemeenten.
 • Een opdracht van 4 maanden voor 32uur per week. Mogelijkheid totverlenging!
 • Doorgroeimogelijkheden in debreedte en in de diepte.

Lees hier meer

Deel deze vacature: