Expert Business Controller Fp&A – De Lijn – Weert

  • Weert

De Lijn

Al meer dan 30 jaar bewegen we samen duurzaam door Vlaanderen. En we weten duidelijker dan ooit naar waar. Naar slimmere mobiliteit. Nog beter voor mens, milieu en maatschappij.Daarvoor werken we samen met tal van partners, zoals de Vlaamse overheid. Zo bouwen we aan het mobiliteitsbeleid van morgen, met aandacht voor elektrificatie, digitalisering én nieuwe ecosystemen.Je ziet het, werken bij De Lijn is meer dan een ‘gewone’ job. Samen met 8 000 collega’s maken we Vlaanderen leefbaar én bereikbaar. En daar kan jij een sleutelrol in spelen.Solliciteer nu en beweeg mee naar minder CO2. Functieomschrijving Deze functie heeft als uitvalsbasis Mechelen. Je rapporteert aan de Manager Groeps & Overheidscontrolling, die op zijn/haar beurt rapporteert aan de directeur Financiën.Als expert business controller ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van de bedrijfseconomische planning, budgettering, forecasting, analyse en rapportage van de financiële informatie op het niveau van De Lijn. Je beschikt oversterkeanalytische competenties, die je combineert met een diepgaande kennis van de Belgische boekhoudwetgeving. Daarnaast fungeer je alssparringpartnervoor de directeur Financiën voor wat betreft de maandelijkse rapporteringen aan Managementcomité en Raad van Bestuur.Je hebt eenproactieveingesteldheid en neemt zelf het voortouw om financiële data te analyseren, te rapporteren en verbeteringsvoorstellen te formuleren en verder uit te werken. Daarnaast ben je hetaanspreekpuntbinnen De Lijn, maar ook voor de collega business controllers, voor alle SAP-CO vragen. Ook hetkostprijsmodelvan De Lijn kent voor jou geen geheimen. Je werkt hierbij nauw samen met de collega (expert-)business controllers van de business controlling afdelingen operaties, techniek-SCM en ondersteunende diensten.Jouwcommunicatie skillszorgen ervoor dat jij de rest van de organisatie ook kanovertuigenvan jouw ‘cijfer’-verhaal en analyses. Je stelt de business en het management zo in staat om beslissingen te nemen en bij te sturen waar nodig.Je gaat met plezier dedialoogaan met collega's binnen Finance maar ook daarbuiten en haalt hier ook de nodige energie uit om je rijke systeem en proceservaringen met alle stakeholders te delen op zoek naar verdere optimalisaties. Verder onderhoud je constructieve contacten met de revisoren, het Rekenhof, Interne Audit,…. Profiel Jouw verantwoordelijkheden: * Hetconsolideren en visualiseren van de bedrijfseconomische maand en kwartaalresultaten. Je brengt dejuiste cijfersop het juiste moment met een boodschap aangepast aan je publiek. * Je staat in voor het beheer van de SAP CO masterdata. Het aanmaken van kostenplaatsen en Interne Orders, maar vooral het beheer van de rapporteringsstructuren in SAP. Je adviseert bij het opzet van het ERP-systeem voor wat betreft SAP FICO. * Je beheert en onderhoudt samen met alle Business Controlling departementen het kostprijsmodel van De Lijn. * Je werkt samen met de deskundige overheidsfinanciën bij het omzetten van de begrotingswaarden en rapporteringen tussen ESR en het bedrijfseconomische. * Je beheert, onderhoudt, verbetert en rapporteert over hetbudget en forecastproces. * Jewerkt nauw samenmet de verschillende business controllers teneinde eenperformante rapporteringte bekomen van de P& L van De Lijn maar ook van alle andere relevanteKPI’s. * Je staat in voor uitvoeren van bedrijfseconomische financiële benchmarks en bedrijfswijde analysevragen.Als expert business controller combineer je aldus generalistisch kennis inzake alle aspecten van controlling met een gespecialiseerde expertise omtrent rapportering. Kennis van Excel en verschillende rapporteringstools zijn dus onontbeerlijk.FunctieprofielJe bent eenproactieveenstressbestendigeprobleemoplosser dieinitiatieven en verbetervoorstellenuitdraagt als een ware ambassadeur naar de rest van de organisatie. Door jouwklantgerichteenadviserendehouding fungeer je alsaanspreekpuntvoor business managers en directie. Je verstrekt op een correcte en overzichtelijke manier beleidsinformatie. Dit doe je natuurlijk niet alleen. Je werkt nauw samen met je naaste collega’s en samen nemen jullieinitiatievendie leiden tot succesvolle resultaten m.B.T. de financiële opvolging en systemen binnen De Lijn.Ervaring en Technische competenties: * Je hebt controlling ervaring * Je hebt een audit of consulting achtergrond * Je bent een sterke sparring partner voor de business * Je hebt ervaring in business planning en kennis van business performance management * Je hebt ervaring m.B.T. budgetteren, forecasten, rapportering en je kan vlot aan de slag met rapporteringstools * Je hebt ervaring met het opzetten van controle-processen zowel binnen als buiten het ERP-systeem. * Je hebt kennis van SAP FICO/TM1. * Je hebt ervaring met projectmanagement. * Je hebt een Master of je bent gelijkwaardig door ervaring. * Je bent perfect Nederlandstalig. Je beheerst het Engels Aanbod Groepsverzekering Maaltijdcheques Laptop Individuele hospitalisatieverzekering Sinterklaas Extra-legale vakantiedagen Thuiswerk Anciënniteitsverlof Wij bieden: * Een aantrekkelijk maandsalaris, in verhouding tot je diploma en competenties; * Extralegale voordelen zoals dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en nog veel meer; * Een job en eenloopbaan waarin jij kunt evolueren en innoveren: je groeit professioneel mee met een bedrijf dat een belangrijke partner is in het maatschappelijk mobiliteitsdebat; * De mogelijkheid om opleidingen met betrekking tot je vakgebied te volgen en recente ontwikkeling in de markt te bestuderen om je deskundigheid up-to-date te houden; * Voordelige acties met verschillende culturele en commerciële partners, zoals vakantiehuizen, programma’s om privé computers aan te kopen en groepsaankopen.Meer informatieDeze selectieprocedure bestaat uit 3 stappen: verkennend gesprek assessment selectiegesprek met leidinggevende en HRVoor meer informatie over het sollicitatieproces mag je contact opnemen met Pauline Desmet(pauline.desmet@delijn.be)voor functie gerelateerde vragen met Wilfrid Degroot(wilfrid.degroot@delijn.be).Bij De Lijn kijken isiedereen welkom.Kwaliteit en passiezijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ethnische afkomst en nationaliteit.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je whatjobs.png.

Deel deze vacature: