Freelance beleidsadviseur economische zaken bedrijventerreinen (zzp) – Gemeenteprojecten – Weert

  • Weert

Gemeenteprojecten

Start: zsmEind: Uren: 32-36 uurSchaal: 11Thuiswerken: is in overleg mogelijk, kandidaat dient wel aansluiting te hebben met de omgeving

Werken bij gemeente CranendonckCranendonck is een ambitieuze gemeente met zes kernen, ruim inwoners, een groot buitengebied, een groeiende economie, variërend van stevige (innovatieve) bedrijvigheid tot recreatie en toerisme. De gemeente heeft een grote, culturele geschiedenis.Het is fijn wonen en werken in Cranendonck. De gemeente heeft een rijk verenigingsleven, levendige kernen en prima collectieve voorzieningen. Kenmerkend zijn haar vitale gemeenschappen: de mensen kennen elkaar, voelen zich betrokken en hechten waarde aan de kwaliteit van hun leefomgeving. Samen met onze vitale gemeenschappen blijven we bouwen aan Cranendonck! Door onder andere de aanwezigheid van een grootschalige opvanglocatie voor asielzoekers, de snelweg A2, haven, vliegveld en treinstation kent deze plattelandsgemeente vraagstukken die niet voor grootstedelijke uitdagingen onderdoen. De unieke ligging – in Zuidoost-Brabant, grenzend aan Limburg en België en onderdeel van de Brainport- en Keyportregio – zorgt ervoor dat er intensief, grensoverschrijdend en grenzeloos wordt samengewerkt. De ondernemers in onze gemeente opereren van zowel lokaal, regionaal als internationaal en zijn gevestigd op een van onze vijf bedrijventerreinen, in het ruime buitengebied of een van onze zes dorpskernen.Wat verwachten we van je?Je bent vindingrijk in het leggen van verbindingen en denkt ‘out-of-the-box’ in duurzame oplossingen voor een divers palet aan partijen. Je weet te boeien en te binden en bent kundig in de communicatie (in het Nederlands en het Engels) naar buiten en binnen de organisatie. Je begrijpt het belang van een goede lobby, blijft sturen op concrete resultaten en durft knopen door te hakken. Je bent een teamplayer en vertegenwoordigt Cranendonck als trekker voor ontwikkeling van bedrijventerreinen in diverse regionale economische samenwerkingsverbanden. Je hebt een duidelijke meerwaarde door je strategische inzicht en bestuurlijke sensitiviteit, vakkennis en enthousiaste inbreng. Hierin fungeer je als schakel tussen gemeente en andere overheden, netwerken, samenwerkingen, onderwijsinstellingen en bedrijven.Wat willen we samen met jou bereiken?De focus ligt op de verdere doorontwikkeling van de economie van Cranendonck binnen de regio, samenwerking, krachtenbundeling, innovatie en internationale bekendheid. In de samenwerkingsverbanden Brainport en Keyport en in samenwerking met ondernemers neemt Cranendonck een sleutelpositie in. Samen met de (sub)regionale samenwerkingsverbanden geven we een boost aan de economie en het vestigingsklimaat in de regio door ontwikkeling van bedrijventerreinen in de subregio A2. In 2023 wordt de (sub)regionale bedrijventerreinprogrammering vastgesteld en gestart met de ontwikkeling van de uitbreiding van bedrijventerreinen. In 2024 worden de (sub)regionale afspraken voor bedrijventerreinen omgezet in een lokale lange termijn programmering voor de planmatige uitbreiding, herstructurering en revitalisering van bedrijventerreinen in Cranendonck. Jouw kwaliteiten en achtergrond• Je hebt een academisch werk- en denkniveau;• Je bent een echte netwerker;• Je hebt een duidelijke meerwaarde door je strategische inzicht en bestuurlijke sensitiviteit;• Je bent in staat om via lobby beleidsprioriteiten op verschillende bestuurlijke tafels te laten landen;• Je bent in staat om gewenste ontwikkelingen in strategisch en uitvoerend beleid uit te werken;• Je beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;• Je hebt aantoonbare ervaring in ontwikkeling van bedrijventerreinen, daarnaast is ervaring met duurzaamheidsprojecten is een pré;• Je bent zelfstandig, resultaatgericht, flexibel en stelt prioriteiten;• Je bent ondernemend, onderhandelingsvaardig en adviserend ingesteld.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je whatjobs.png.

Deel deze vacature: