Freelance technisch projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed (zzp) – Gemeenteprojecten – Weert

  • Weert

Gemeenteprojecten

Startdatum: in overleg

Einddatum: Project wordt geschat op 2 jaar. Kan ook korter. Kandidaat maakt zelf een planning op basis van het aantal uur dat hij/zij werkt.

Aantal uur: bespreekbaar

Functieschaal: 10

Tarief: tussen de €90 en €108. Afhankelijk van kennis en ervaring

Technisch projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed

“Ben jij die technisch projectleider die ons gaat helpen om de gemeentelijke vastgoedportefeuille te verduurzamen?”

Binnen ons team Vastgoed zijn wij op zoek naar een technisch projectleider voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

Waarom?

In 2020 heeft de gemeenteraad de Weerter Routekaart Energietransitie vastgesteld. In dit document staan strategische doelen geformuleerd. Gemeente Weert wil in 2030 aardgasvrijproof en in 2040 CO2 neutraal zijn. Deze doelen hebben ook betrekking op onze gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Wat vragen wij?

Om uitvoering te kunnen geven aan de doelen, zijn wij, voor een periode van 2 jaar, op zoek naar een technisch projectleider bouwkunde of installatietechniek, met kennis en ervaring in verduurzaming en vernieuwende technieken.

De komende maanden wordt voor alle panden een energie maatwerk advies (EMA) opgesteld. Deze EMA’s geven inzicht per pand wat de huidige staat is op het gebied van duurzaamheid en welke aanpassingen er nodig zijn (op elementniveau) om te voldoen aan de duurzaamheidseisen van de gemeente.

De EMA’s worden opgesteld door een extern adviesbureau. De technisch projectleider begeleidt de totstandkoming van de EMA’s en gebruikt zijn/haar kennis en ervaring om de EMA’s te vertalen naar een duurzaam meerjaren investeringsplan (DMJIP). In dit DMJIP wordt voor elk pand in beeld gebracht welke investeringen nodig zijn om het gebouw aardgasvrijproof en CO2 neutraal te maken, inclusief een uitvoeringsplan voor deze aanpassingen en de gevolgen hiervan voor de gemeentebegroting gedurende de uitvoeringstermijn van de verduurzamingsopgave. Daarnaast dient op basis van het DMJIP ook een vertaling te worden gemaakt naar het duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP).

Wat worden jouw taken?

Als technisch projectleider ga je actief aan de slag met de vertaling van de EMA’s naar een DMJIP en een DMJOP. Hiervoor stel je eerst een projectplan op, waarin je de verschillende stappen beschrijft om te komen tot het DMJIP en DMJOP. Je gebruikt daarbij jouw installatietechnische en bouwkundige expertise om te komen met een maatwerkplan voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille van Weert. Het projectplan geeft inzicht in de individuele stappen die worden gezet om te komen tot het meerjaren investeringsplan, zowel per pand alsook voor de gehele vastgoedportefeuille. Hierin zijn ook alle maatregelen specifiek opgenomen op elementniveau, die vanuit de verduurzamingsopgave worden aangepast. Je gebruikt hiervoor de EMA’s als input. In het plan staat ook een planning voor de uitvoering van de aanpassingen, per pand en element specifiek beschreven. Daarbij breng je ook de quick wins in beeld.

Je zorgt tevens voor vaststelling van het DMJIP in de gemeenteraad en het vrijmaken van middelen voor de uitvoering van (energiebesparende) maatregelen. Dit dient uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 plaats te vinden. Op basis van het meerjaren investeringsplan stel je ook een nieuw (duurzaam) MJOP op. Dit plan breng je gelijktijdig met het DMJIP in procedure voor besluitvorming door de gemeenteraad.

Met wie ga je samenwerken?

Je wordt voor de duur van deze opdracht onderdeel van het team Vastgoed. Team Vastgoed telt 18 medewerkers en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke vastgoedportefeuille (100 gebouwen). Deze gebouwen hebben een publieke of een culturele-maatschappelijke functie. Team Vastgoed is onderdeel van de afdeling Ruimte en Economie.

Bij het opstellen van het MJIP en MJOP werk je nauw samen met de medewerkers van het cluster onderhoud, vastgoedadviseur en vastgoedmedewerker, alsook collega’s van de afdelingen Financiën & Control. Daarnaast zul je ook veel in contact zijn met de huurders en gebruikers van ons vastgoed.

Wat zijn jouw competenties?

Je bent:

· sociaal en communicatief vaardig;

· stressbestendig;

· pro-actief en toont initiatief naar het team en de gemeente;

· resultaat en oplossingsgericht;

Welke eisen stellen we?

Je beschikt over:

· HBO/WO opleiding bouwkunde/installatietechniek of soortgelijk;

· Aantoonbare ervaring met verduurzaming van vastgoed;

· Ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;

· Energetische kennis over vastgoed en technieken en het opstellen van businesscases;

· Kennis over energiewetgeving, energiebesparingsplicht, EPBD, EED;

· Kennis van energiebeleid;

· Affiniteit met aanbesteden;

· Ervaring in samenwerking met verschillende belanghebbenden (opdrachtgevers, marktpartijen, vrijwilligers);

· Technische kennis over gebouwonderdelen/voorzieningen zoals isolatie/gebouwschil, klimaatinstallaties, verlichting of gebouwgebonden duurzame opwekking van energie en de financiële vertaling en beoordeling van deze plannen;

· Technische kennis over verduurzamingstechnieken;

· Goede rapportage en presentatie technieken;

· Kennis van aanvraagtrajecten subsidies.

Vakbekwaamheid:

Je hebt bij voorkeur een van volgende opleidingen, certificeringen of registraties:

· EP-W/B adviseur – certificaat volgens BRL9500 en NTA8800

· EP-W/D adviseur – certificaat volgens BRL9500 en NTA8800

· EP-U/B adviseur – certificaat volgens BRL9500 en NTA8800

· EP-U/D adviseur – certificaat volgens BRL9500 en NTA8800

· Breeam in Use – expert

· Sertum registratie

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: