Inbound Booker Re-Use – Olympia – Weert

  • Weert

Olympia

Bedrijfsomschrijving

Je wordt onderdeel van ons dynamische team bij DHLWeert. Als een toonaangevende speler in de logistieke sectorstreven wij naar kwaliteit en efficiëntie in al onzeprocessen. 
Onze moderne faciliteiten bieden eenstimulerende werkomgeving waarin teamwork, innovatie en continueverbetering centraal staan. 
In de kantine staateen tafelvoetbaltafel en een tafeltennistafel, waardoor er ruimteis voor ontspanning en teambuilding. 
DHL Weert isgunstig gelegen langs de A2, waardoor het gemakkelijk bereikbaar isvoor medewerkers uit Peel en Maas, Valkenswaard, Geldrop enEcht-Susteren. 
Onze teams bestaan uit kleinegroepen van 10 tot 15 personen, waarbij Engels de voertaal is, watzorgt voor een inclusieve werkomgeving.

Functieomschrijving

Ben jij op zoek naar een dynamische rol in delogistiek waarbij je een essentiële schakel bent in hetboekingsproces van inkomende orders? Als Inbound Booker Re-Use benje verantwoordelijk voor het efficiënt en nauwkeurig boeken vanorders in ons SAP-systeem, waarbij je materialen uit zowel binnenals buiten de EU verwerkt. Daarnaast speel je een belangrijke rolin het registreren van problemen en het veilig verpakken enuitpakken van materialen. Jouw werk draagt bij aan het soepelverlopen van onze logistieke operatie en het bieden van optimaleservice aan onzeklanten.

Taken:

  • Boekenvan inkomende orders in SAP.
  • Registreren vanproblemen in TRS.
  • In- en uitpakken vanmaterialen volgens veiligheidsnormen.
  • Directcontact onderhouden met klanten via e-mail enTRS.

Functie-eisen

1.Basiskennis van logistieke processen:Je hebt een goed begrip van logistieke activiteiten en processen,waaronder het ontvangen, opslaan en verzenden van goederen.
2. Sterk oog voordetail: Je bent nauwkeurig en zorgvuldig in hetuitvoeren van taken, waarbij je geen details over het hoofd ziet enervoor zorgt dat alle informatie correct wordt geregistreerd.
3. Goede beheersingvan de Engelse taal (zowel spreken als schrijven):Je kunt effectief communiceren in zowel gesproken als geschrevenEngels, aangezien Engels de voertaal is in ons bedrijf en jeregelmatig contact hebt met Engels sprekende klanten encollega’s.
4.Vaardigheid in Microsoft Office 365:Je hebt ervaring met het werken met Microsoft Office365, inclusief programma’s zoals Word, Excel en Outlook, die nodigzijn voor het uitvoeren van administratieve taken encommunicatie.
6.Bereidheid om certificaten te behalen:Als je nog geen certificaten hebt voor het bedienen van eenElektrische Pallettruck (EPT) en een Stapelaar, is dat geenprobleem. Wij kunnen deze voor je organiseren, zodat je debenodigde vaardigheden kunt verwerven om veilig en efficiënt tewerken in ons magazijn.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris van € 13,47 peruur: We bieden een competitief salaris van € 13,47per uur.
Cao-verhoging: Jekunt profiteren van de cao-verhoging van 1,5%, die in juli wordttoegepast.
Arbeidsvoorwaarden: Naast hetsalaris bieden we een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden,waaronder vakantiegeld, vakantiedagen en andere secundairearbeidsvoorwaarden.
Groei- enontwikkelingsmogelijkheden: We investeren in onzemedewerkers en bieden mogelijkheden voor groei en ontwikkelingbinnen ons bedrijf, inclusief trainingen en opleidingen om jevaardigheden te verbeteren en je carrière vooruit te helpen.
Een stimulerende werkomgeving: Jezult deel uitmaken van een dynamisch team en werken in eenstimulerende werkomgeving waarin jouw bijdrage wordt gewaardeerd enwaar ruimte is voor persoonlijke en professionelegroei.

Lees hier meer

Deel deze vacature: