Kwantitatief Analist(E) Interne Modellen – Banken (V/M/X) – Master – Nationale Bank van België – Weert

  • Weert

Nationale Bank van België

Bij de Nationale Bank van België (NBB) zoeken we een kwantitatief analist(e) om ons Internal Model Supervision-team te versterken. Binnen dit team zijn we verantwoordelijk voor de analyse en goedkeuring van de interne modellen van de banken. Deze modellen worden gebruikt voor de evaluatie van de risico's en voor de berekening van het reglementaire of economisch eigen vermogen (marktrisico, kredietrisico, operationeel risico…) en voor de waardering van de balans (derivaten en gestructureerde producten). Functieomschrijving ? je keurt de interne modellen voor het kredietrisico (IRB) voor Bazel II/III reglementair goed? je controleert een groot aantal financiële instellingen om zo een breed inzicht te ontwikkelen in de praktijken van de sector? je vergelijkt ondernemingen (benchmarking) en je draagt bij aan het bevorderen van best practices en het uitwerken van beleidsnota's? je voert controles ter plaatse uit in het kader van het Single Supervisory Mechanism (SSM), eventueel in samenwerking met internationale teams en/of in het buitenland? je neemt actief deel aan de nationale en internationale werkgroepen voor de ontwikkeling van het controlebeleid en het verbeteren van de best practices? je volgt de ontwikkelingen in kwantitatieve technieken in de financiële sector op, in het bijzonder op het gebied van Machine Learning en Big Data. Profiel ? je bent houder van: hetzij een master burgerlijk ingenieur, fysica, wiskunde, statistiek of actuariaat-hetzij een master handelsingenieur of economische wetenschappen aangevuld met een technische specialisatie (actuariaat, statistiek…)? je kan zelfstandig, maar ook in team werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving? je bent functioneel tweetalig NL/FR en je hebt een zeer goede kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk – niveau B1)? je beschikt over goede analytische, synthetische en redactionele vaardigheden? je kan complexe materie uitleggen in een niet-technische taal? je bent een initiatiefnemer? je hecht veel belang aan ethiek en vertrouwelijkheid? pluspunten:-je hebt enkele jaren ervaring op het gebied van financiële modellering (b.V. met de modellen van Bazel II/III en Solvency II)-je hebt ervaring met Machine Learning en Big Data. Aanbod

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je whatjobs.png.

Deel deze vacature: