Lid voor de adviescommissie: Monumentenzorgdeskundige – Omgevingsdienst Brabant Noord – Weert

 • Weert

Omgevingsdienst Brabant Noord

De gemeente Weert zoekt:

Lid voor de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit:

Monumentenzorgdeskundige

De gemeente Weert wil een goede ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van woon- en werkomgeving bevorderen. Deze kwaliteit is mede afhankelijk van de samenhang van beeldbepalende elementen zoals landschap, openbare ruimte en architectuur.

Het College van burgemeester en wethouders laat zich daarover met ingang van de Omgevingswet adviseren door de adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit.

Functie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geeft het College van Burgermeester en Wethouders voornamelijk advies over aanvragen Omgevingsvergunning en ruimtelijke ontwikkelingen wanneer het een rijks- of gemeentelijk monument betreft, en/of binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht. De commissieleden zijn onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie en er bestaan geen bindingen of relaties op basis waarvan het werk als commissielid wordt beïnvloed.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit drie commissieleden die samen deskundig zijn op het gebied van:

 • Cultuurhistorie
 • Bouw- en architectuurhistorie
 • Restauratiearchitectuur
 • Landschap
 • Stedenbouw
 • Architectuur

De adviescommissie vergadert eens per twee weken op woensdag en beraadslaagt in het openbaar.

Jouw kwaliteiten

 • ruime aantoonbare ervaring als zelfstandig werkend architect;
 • je bent gespecialiseerd in monumenten en hebt aantoonbare ervaring in erfgoed, restauratie, architectuur en/of bouw- en cultuurhistorie;
 • je hebt ruime aantoonbare ervaring ten aanzien van verbouw-, restauratie-, en herbestemmingsplannen van gebouwd cultureel erfgoed op zich en in relatie tot zijn omgeving en inzicht op het gebied van ruimtelijke ordening;
 • je bent in staat om de kwaliteit van de (on)bebouwde omgeving te beoordelen en een inschatting te maken van de invloed van architectonische vormgeving daarop;
 • Je bent in het bezit van goede communicatieve eigenschappen en bent bereid en in staat om in ook voor niet-deskundigen begrijpelijke taal het gesprek aan te gaan over landschap en ruimtelijke kwaliteit;
 • ruime aantoonbare ervaring ten aanzien van stedenbouwkundig ontwerpen in binnen- en buitenstedelijk gebied (beschermd stads- en dorpsgezicht).

Wat verwachten wij van de monumentenzorgdeskundige

 • Uitbrengen van een beoordeling van de cultuurhistorische, monumentale en erfgoedaspecten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning, zoals gesteld in het gemeentelijk beleid en bij grootschalige gebiedsontwikkelingen waarbij het College van Burgermeester en Wethouders stellen dat er een objectief kwaliteitsoordeel voor individuele onderhavige ontwikkelingen noodzakelijk worden geacht;
 • Ondersteuning bieden bij het vormgeven van nieuwe ontwikkelinitiatieven en tegelijk een balans vinden tussen ruimtelijke ontwikkeling en het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit;
 • Je bent in het bezit van goede communicatieve eigenschappen en bent bereid en in staat om in ook voor niet-deskundigen begrijpelijke taal het gesprek aan te gaan over landschap en ruimtelijke kwaliteit;
 • Je bent in staat om het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers van bouwplannen, deze te waarderen in hun bedoelingen en deze te adviseren over het verbeteren van de bouwplannen.

Vergoeding:

 • voor het advieswerk stelt het college een vergoeding vast van € 99,56,- per uur, exclusief BTW, waarbij altijd een vergadertijd van minimaal 90 minuten wordt uitbetaald;
 • De reiskostenvergoeding voor de commissieleden bedraagt €0,19 per km. Bij virtueel vergaderen worden geen reiskosten vergoed.

Benoeming

De gemeenteraad benoemt de leden voor een termijn van twee tot maximaal vier jaar en kan eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn.

Interesse?

Reageer dan vóór 29 september 2023 via www.banenpleinlimburg.nl. Wil je nog verdere informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met de secretaris van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Lisanne Kegel, tel. 06-43494639 of l.kegel@weert.nl.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 4 oktober (ochtend en middag).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je whatjobs.png.

Deel deze vacature: