Pedagogisch Directeur (M/V) – KITOS – Weert

  • Weert

KITOS

De Vrije Basisschool Sint-Joris is een christelijk geïnspireerde basisschool met een stimulerend opvoedingsklimaat.De pedagogisch directeur van de kleuterschool werkt in een beleidsteam samen met de algemeen directeur, de directeur van de lagere school en de directeur van Sint-Jan Tisselt. Hij/zij wordt fulltime aangesteld vanaf 1 september 2023. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kleuterafdelingen gevestigd in de Tuimeling en de Hinxelaar.Na een inwerkperiode kan de opdracht evolueren naar pedagogisch directeur kleuteronderwijs van Sint-Joris en Sint-Jan. Functieomschrijving Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de kleuterschool. Je volgt de prioriteiten op en je toetst deze af in het directieteam.Je tekent samen met de directeur van de lagere school het beleid van de Sint-Jorisschool uit en realiseert samen met het kleuterteam, het zorgteam en de ondersteuners het pedagogisch project van de kleuterschool.Je werkt vanuit de ZILL-gedachte (Zin in leren! Zin in leven!) en zet in op het werken in krachtige leeromgevingen.Je coacht en inspireert het kleuterteam, bouwt goede relaties uit met leerlingen en ouders.Je voert functionerings en evaluatiegesprekken.Je werkt nauw samen met verschillende ondersteunende diensten zowel binnen als buiten de scholengroep KITOS Profiel Je bent ten minste in het bezit van het diploma van bachelor (kleuter)onderwijs en hebt minimum 5 jaar ervaring in het kleuteronderwijs.Je staat achter de missie, de visie en de kernwaarden van de school en de scholengroep.Je bent besluitvaardig, organisatorisch sterk en je neemt graag initiatief.Je bent empathisch, sociaal vaardig en je kunt actief luisteren, coördineren en delegeren.Je hebt oog voor de specifieke (leer)noden van de kleuters. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatiievaardigheden en je bent sociaal vaardig. Je kan vlot omspringen met moderne, digitale communicatietechnieken.Met het oog op een goede samenwerking zet je in op het welbevinden van de kleuters en de personeelsleden.Je zet in op betrokkenheid en op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. Je denkt mee na over de toekomstige organisatiestructuur Sint-Joris en Sint-Jan. Aanbod GSM & smartphone Laptop Tussenkomst openbaar vervoer Fietsvergoeding Opleiding Een warme, collegiale schoolomgeving.Een voltijdse opdracht.3/4de wedde van directeur, aangevuld met lerarenuren.Een laptop en gsm.Een volledige terugbetaling van het woon en werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding indien van toepassing.Mogelijkheid tot verdere professionalisering o.A. Profs-cursus.Ondersteuning van collega-directeurs van de KITOS-scholen en van directeurs van de KITOS-diensten (communicatie, infrastructuur, financiën, ICT).

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je whatjobs.png.

Deel deze vacature: