Projectleider Nieuwbouw en Renovatie – Continu Professionels – Weert

 • Weert

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Wat maakt dit bedrijfbijzonder?

Binnen deze organisatie heerst eeninformele familiecultuur met korte communicatielijnen. Iedereenstaat voor elkaar klaar en ze spreken elkaar aan bij devoornaam.

Op je eerste werkdag word je warmverwelkomd en leer je tijdens een informatieve en gezelligeintroductiebijeenkomst je nieuwe collega’s kennen. Voorafgaand aanje eerste werkdag ontvang je informatie over je eerste dagen in hetteam. Ze hechten ook veel waarde aan je persoonlijke ontwikkeling,wat wordt gefaciliteerd door onze interneAcademy.

Binnendeze organisatie vieren ze successen graag, vaak met een traktatie.Voor het leven na het werk zijn ze altijd in voor een feestje. Denkaan zomerborrels, vieringen rond Sinterklaas en Nieuwjaar, enandere leuke georganiseerde activiteiten.

Functieomschrijving

Als projectleider (32-40 uur) bij deze gerenommeerdeaannemer ben je verantwoordelijk voor het coördineren, plannen enorganiseren van diverse uitdagende projecten, met als doel eensuccesvolle uitvoering te realiseren.

Wat ga je preciesdoen?

In de rol van projectleiderneem je de leiding in uiteenlopende en boeiende projecten. Dezevariëren van het renoveren van bewoonde en onbewoonde woningen tothet realiseren van nieuwbouwprojecten voor zowel woningen alsutiliteitsgebouwen. Ook het transformeren van bestaande gebouwentot bijvoorbeeld hotelkamers, studentenwoningen ofonderwijsruimtes, evenals het verbouwen van theaterzalen en scholenbehoort tot de mogelijkheden. Kortom, een diversiteit aanuitdagende projecten. Je voorziet projecten in de planningsfase vanadvies, waarbij je input levert over planning, routing, bouwplaatinrichting en bouwmethodologie.

Zie je jezelf als de spil in het web vandiverse projecten?

Je behandelt elk project alsjouw eigen onderneming binnen onze organisatie. Je streeft naargoed doordachte plannen binnen kwaliteitsrichtlijnen,klanttevredenheid, budget en planning. Ook draag jeverantwoordelijkheid voor de uiteindelijke oplevering en debijbehorende afhandeling.

Ben je een teamspeler die relaties goed kanonderhouden?

In deze functie vervul je de rol vanverbinder tussen alle betrokken partijen, waaronder opdrachtgevers,architecten, constructeurs, adviseurs, partners, het interneprojectteam (werkvoorbereiders, hoofduitvoerders enhuurderscoaches) en bouwmedewerkers. Je zorgt ervoor dat hetoptimale resultaat wordt behaald. Tevens bouw je proactief aan eeneffectief netwerk van relaties met het oog op het verwerven van(nieuwe) projecten.

Functie-eisen

Het isbelangrijk dat jij als Projectleider niet alleen klantgericht ensociaal bent, maar ook de hoogste eisen stelt aan het werk dat jeoplevert. Vind jij dit de normaalste zaak van de wereld en herkenjij jezelf in de onderstaande omschrijving? Solliciteer dan vandaagnog en wellicht verwelkomen wij je binnenkort binnen onsteam!

 • Een afgeronde HBO-opleiding inde richting bouwkunde.
 • Meerdere jaren ervaringals projectleider in de bouwsector.
 • Ervaringmet projecten met budgetten variërend tussen de 500.000 en 10miljoen euro.
 • Je hebt leiderschapskwaliteitenen bent goed op de hoogte van de voortgang van jeprojecten.
 • Besluitvaardigheid is een van jesterke eigenschappen, en het coördineren en afstemmen vanwerkzaamheden is voor jouvanzelfsprekend.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt hier de kans om als Projectleider mee tewerken aan mooie projecten. Dit doe je bij een mensgerichteonderneming die aanvoelt als een familie. Fijne systemen, gaveinnovaties en trotse collega’s, wat wil je nogmeer?

Nou, wat dacht je bijvoorbeeldvan:

 • Een salaris dataansluit bij jouw kennis en ervaring
 • Eenfunctie voor 32 tot 40 uur in de week
 • Eenleaseauto, laptop en telefoon van de zaak
 • Eenjaarcontract met uitzicht op een vasteaanstelling
 • 25 vakantiedagen en 15ADV
 • Veelopleidingsmogelijkheden
 • Aandacht voor jouwpersoonlijkeontwikkeling
 • Doorgroeimogelijkheden, want groeiis belangrijk voor ons

Lees hier meer

Deel deze vacature: