Senior Aml Analyst – Crelan – Weert

  • Weert

Crelan

Gezond verstand, slimme keuzes Crelan is een coöperatieve bank die zich onderscheidt door haar persoonlijke aanpak en transparant beleid.Onze medewerkers zijn voor ons heel belangrijk. En met reden. Vanuit de hoofdzetel en via ons uitgebreide kantorennetwerk, verspreid over heel België, bieden zij een volledige bankservice aan bijna één miljoen klanten, hoofdzakelijk gezinnen, kmo's en landbouwers. Ze ontplooien hun talent in de meest verscheiden uitdagingen, van financieel advies tot uitdagende ICT-projecten. Dat hun aanpak succesvol is, bewijst onze voortdurende groei.Een groei die wij ook koppelen aan de zelfontplooiing van elke collega. Wij willen niet alleen een bank, maar ook een werkgever op mensenmaat zijn. Bij ons krijg je dus een boeiende carrière, de mogelijkheid tot voortdurende bijscholing en een vlakke structuur waar vlot en aangenaam wordt samengewerkt. Je kunt ook rekenen op flexibele werktijden en een aantrekkelijk salaris met tal van extralegale voordelen.Crelan gelooft in bankieren met gezond verstand. Een job bij Crelan is duidelijk een even slimme beslissing. Functieomschrijving Voor onze dochteronderneming AXA Bank zijn wij op zoek naar een senior AML analyst.In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld is het de taak van het AML team om klanten en verrichtingen van klanten te onderzoeken die mogelijkerwijs verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, of nog die een inbreuk zijn op financiële sancties en embargo’s. De onderzochte dossiers worden aangeleverd door enerzijds agenten of interne afdelingen en anderzijds door een monitoringsysteem dat atypische en verdachte verrichtingen van klanten opspoort.Na een diepgaand onderzoek door de anti-witwasonderzoeker AML analist wordt beslist of er voldoende aanwijzingen n zijn om een melding te doen aan de toezichthoudende overheid (Cel voor Financiële Informatieverwerking of CFI of Thesaurie (departement van Financiën ).Door de aard van het werk komt deze dienst vaak in contact met verschillende afdelingen binnen de bank: agenten, dienst client onboarding, dienst kredieten, dienst internationale betalingen, …Jouw verantwoordelijkheden:Als AML analystkeur je verrichtingen goed,onderzoekjemeldingenvan agenten of andere interne diensten van de bank,behandel je vragen vanwege de CFIen onderzoek je de meldingen die gegenereerd zijn door het monitoringsysteem.Je gaat hierbij zelfop zoek naar alle mogelijke informatiedie je kan helpen bij jouw onderzoek (transactiepatroon, klantprofiel, gegevens uit gespecialiseerde databanken, gegevens beschikbaar op internet,…). Je kancijfersvan vennootschappen lezen en interpreteren of bent bereid dit te leren.Bij het verwerken van al deze gegevens geef je blijk van een kritische en analytische geest en besluitvaardigheid. Je kan op een gestructureerde manier jeconclusie verantwoorden in je onderzoeksrapport. Je kan helder en duidelijk communiceren over je dossier, zowel schriftelijk als mondeling.De AML analisten zijn het aanspreekpunt voor onze bankagenten, medewerkers van interne diensten en de CFI voor alle vragen inzake AML wetgeving en sanctions en embargo’s. Bij de behandeling van die vragen en dossiers toon je dat je beschikt over doorgedreven kennis van de procedures die gelden binnen de bank alsook van mogelijke witwasschema’s die bestaan.Gelet op de aard van je werk ben je diplomatisch in je externe contacten en probeer je steeds een evenwichtigeoplossingte vinden voor de gestelde problemen rekening houdende met de geldende procedures alsook met het mogelijke risico voor de bank.Je onderhoudt je kennis over de van toepassing zijnde reglementering en kan meedenken over de vertaling hiervan in deprocedures en de tools, waar van toepassing.Witwastechnieken wijzigen snel. Je kan dan ook rekenen op een doorgedreven training on the job alsook externe opleidingen naargelang jouw behoeften, alsook die van het team. Profiel Je hebt een diploma van hoger onderwijs, bij voorkeur in een juridische of economische richting, of je hebt een gelijkwaardige werkervaring.De AML-wetgeving is voor jou geen onbekende en je hebt ervaring in de behandeling vanAML en/of financial sanctions dossiersbij voorkeur in een retail omgeving. Bij voorkeur heb je ook enkele jaren ervaring in de financiële sector, in het distributienet of interne operationele dienst.Goede kennis vanNederlandsenFransis noodzakelijk. Kennis van het Engels is een pluspuntJe hebt eenkritische en analytische geesten je kan op een constructieve en overtuigende wijze je standpunt verdedigen naar je gesprekspartners. Je kanautonoomwerken en je hebt zin voorinitiatief.Je onderzoekt graag gevallen die soms eenvoudig maar soms ook bijzonder complex kunnen zijn.Om deze functie goed te kunnen uitvoeren verwachten we dat jestressbestendigbent en in staat bent om te werken in een steedsveranderende omgeving. Aanbod Mogelijkheid tot thuiswerken: 3 dagen Wij bieden jou…Een fantastische werkervaring!Een werkomgeving waarin we een pionier zijn met de invoering vanSmartworking. Jij als medewerker bepaalt samen met je team waar je welk werk uitvoert, op kantoor of thuis. Zo kom je tot een flexibele invulling van je werkweek en werkplek zodat je een goed evenwicht kan houden tussen werk en privéleven. Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen zitten in ons DNA.Een uitgebreidopleidings en ontwikkelingsaanbodmet opportuniteiten voorinterne mobiliteitdie je de kans geven je carrière in eigen handen te nemen.Een stimulerende werkplek en werkuitrusting.Eencompetitief verloningspakketmet een waaier aan aantrekkelijkevoordelen: cafetariaplan, pensioenplan, hospitalisatie en ongevallenverzekering en kortingen op bank en verzekeringsproducten.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je whatjobs.png.

Deel deze vacature: