Docent Nederlands eerstegraads – Matchpartner Werving en Selectie – Weert

  • Weert

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

De school waar je komt te werkenis een grote school waar zowel les wordt gegeven aan het vmbo, havoen vwo. Deze school staat erg goed aangeschreven en heeft veelnieuwe aanmeldingen van leerlingen ontvangen. Zodoende zijn ze opzoek naar teamuitbreiding binnen de sectie Nederlands. Deze sectieNederlands verwelkomt jou graag als nieuwecollega!

Over MatchpartnerOnderwijs

Matchpartner biedtjou als docent de zekerheid van een contract met de flexibiliteitom te doen wat jou gelukkig maakt. Matchpartner Onderwijs bestaatuit een klein team van bevlogen medewerkers die kijken naar jouwwensen en behoeften. Op basis hiervan maken wij de match die jou degarantie geeft op werkplezier. Daarnaast zorgen wij voor voldoendebegeleiding en treed je toe tot een netwerk van vele gedrevendocenten die graag met jou van gedachten wisselen. 

In ons netwerk van docenten staat passie voor het vakvoorop. Onze docenten beschikken over uitstekende vakkennis en overde vaardigheden om een veilig en gestructureerd leerklimaat tecreëren. Daarbij hebben ze oog en hart voor de leerlingen. Erwordt gekeken naar de verschillende behoeften die er zijn binnen deklas en daar wordt op ingespeeld met passende werkvormen. Ten slotzijn onze docenten positief-kritisch en wordt er mee gedacht om deschool verder vooruit te helpen. 

Tijdenshet kennismakingsgesprek leren we elkaar kennen en halen we jouwsterke punten naar boven. Wij koppelen jouw kracht, wensen enbehoeften aan ons groot netwerk van scholen om de perfecte match temaken. Wij regelen het gesprek en ondersteunen je tijdens hetsollicitatiegesprek. Samen proosten we op de goede afloop vandit gesprek. In de maanden hierna zorgen wij ervoor dat jij jevolledig kan focussen op hetgeen waar jij goed in bent:lesgeven. 

Functieomschrijving

Zorgen dat elke leerling voor het maximaal haalbareresultaat gaat. Jij vindt het belangrijk dat elk kind les krijgtvan hoog niveau en zal je daar ook voor inzetten. Dat is de passiewaarmee jij les geeft. 

MatchpartnerOnderwijs is opzoek naar een docent Nederlands eerstegraads voor0,4 tot 1 fte. Je dient te beschikken over een eerstegraadsbevoegdheid of bent je hiervoor in opleiding. Mocht je beschikkenover een tweedegraads bevoegdheid en ervaring hebben met havo envwo bovenbouw dan nodigen wij je ook graag uit om tesolliciteren.

Functie-eisen

  • In het bezit van een eerstegraads bevoegdheid Nederlandsof hiervoor in opleiding
  • Of tweedegraadsbevoegd en ervaring met HAVO en VWO bovenbouw
  • Je bent beschikbaar per het nieuwe schooljaar

Arbeidsvoorwaarden

  • Schaal LD (maximaal €6665,-) van decao het voortgezet onderwijs
  • 8,33%vakantietoeslag
  • Eindejaarsuitkering
  • Reiskostenvergoeding van €0,21 per kilometer
  • Begeleiding en coaching op je persoonlijkesituatie
  • Toegang tot een netwerkomgeving vancollega’s binnen het onderwijs

Lees hier meer

Deel deze vacature: