Omgevings Manager – Limburg – TenneT – Weert

 • Weert

TenneT

TenneT is hard groeiend en op zoek naar nieuwe collega’s om onze ambities waar te kunnen maken. Zo nemen wij een leidende rol in het aanjagen van de energietransitie. Het werven van nieuw talent speelt daarin een cruciale rol. Wij zijn op zoek naar een Omgevingsmanager voor de regio Limburg, met als standplaats van ons kantoor in Arnhem. Het landschap waarin TenneT actief is, verandert ingrijpend. De ambities en doelstellingen van de energietransitie hebben geleid tot een enorme investeringsportefeuille voor TenneT en de druk om op tijd en met acceptatie te leveren neemt toe. De unit Public Affairs and Communications (PUC) is verantwoordelijk voor het creëren van politiek en maatschappelijk begrip en draagvlak in Nederland, Duitsland en de EU voor de rol, activiteiten en standpunten van TenneT en ook voor het verbinden van haar medewerkers aan onze gemeenschappelijke uitgangspunten: de Purpose, Promise and Principles van TenneT. Wat doet het team Community Relations Nederland (CRN)? Binnen PUC richt het team CRN zich op het omgevingsmanagement en communicatie ten behoeve van het werk van TenneT in de verschillende regio’s in Nederland. De energietransitie vraagt om een enorme uitbreiding van de capaciteit op het elektriciteitsnet. We moeten in korte tijd steeds meer projecten realiseren. In het hele land krijgen inwoners, bedrijven en organisaties de komende jaren dan ook veel te maken met werkzaamheden van TenneT. Daarom zet Community Relations in op een duurzame, lange termijn relatie met stakeholders. We kiezen hierbij voor een gebiedsgerichte aanpak. Dat doen we met een team van circa 60 medewerkers, bestaande uit regioregisseurs, omgevingsmanagers en regionale communicatieadviseurs en projectcommunicatieadviseurs die verantwoordelijk zijn voor geïntegreerde communicatie en stakeholdermanagement voor alle infrastructurele projecten van TenneT in Nederland en project overstijgende (regionale) thema’s (bijv. congestie, verduurzaming industrie, batterijen, etc). We werken in regioteams met zoveel mogelijk vaste gezichten en een uniforme aanpak in de projecten. Door de omgeving vroegtijdig te betrekken en goed te informeren, kunnen we zorgvuldige en integrale afwegingen maken. Het proces wordt daardoor voorspelbaar en we werken gericht aan draagvlak waardoor we projecten beter, sneller en binnen budget kunnen uitvoeren.Door de maatschappelijke druk op de energietransitie, wordt het omgevingsmanagement steeds belangrijker. Alleen samen met partners en belanghebbenden uit de maatschappij kunnen we deze energietransitie goed en zorgvuldig uitvoeren, denk hierbij aan bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen, belangenorganisaties, de regionale netbeheerders, maar ook grondeigenaren en het bedrijfsleven. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Omgevingsmanagers van TenneT. Als omgevingsmanager bij het team CRN werk je in jouw regio vanuit een integrale benadering van onze stakeholders. Je bent verantwoordelijk voor het omgevings- en stakeholdermanagement rondom verschillende projecten. Daarin neem je ook de actuele overkoepelende thema’s, plannen en onderwerpen mee. Voor de projecten of het gebied waaraan je werkt, maak je het speelveld van alle belanghebbende partijen inzichtelijk. Je behartigt de belangen van de omgeving binnen onze organisatie en projectteams. Je brengt signalen vanuit de omgeving naar binnen en draagt mogelijkheden en standpunten vanuit TenneT naar buiten. Je levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het succes van onze projecten. De projecten bevinden zich zowel in de voorbereiding- als uitvoeringsfase. Regio Limburg Voor de regio Limburg zijn we op zoek naar een Omgevingsmanager. Tennet zet vol in op de uitbreiding en het toekomstvast maken van het elektriciteitsnet in Limburg omdat ook in deze regio de vraag naar elektriciteit sterk toeneemt. Ook wordt er steeds meer elektriciteit lokaal opgewekt. Daardoor volstaat het huidige elektriciteitsnet niet meer en werken we aan verzwaring en uitbreiding; we vergroten het aantal lijnen, leggen nieuwe verbindingen aan, bestaande hoogspanningsstations worden gemoderniseerd en/of uitgebreid en we bouwen nieuwe hoogspanningsstations. Ook werken we aan grote landelijke projecten die impact hebben op de Provincie Limburg, zoals de Delta Rhine Corridor en VAWOZ 2031-2040 waardoor, o.a., straks de opgewekte elektriciteit op zee vanaf de kust helemaal naar Zuid-Limburg en verder getransporteerd kan worden. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er in Limburg een andere indeling van het hoogspanningsnet nodig is. Van een groot regionaal netwerk gaan we in Limburg naar een indeling in drie kleinere netwerken (ook wel pockets genoemd): Boxmeer, Greatheide en Maasbracht. Voor pocket Boxmeer zijn wij op zoek naar een omgevingsmanager die aanspreekpunt is voor de projecten van Tennet in deze pocket Boxmeer.

Jouw bijdrage aan TenneT

 • Je bent aanspreekpunt voor de omgeving voor één of meerder gebieden of projecten van Tennet in de regio;
 • Je hebt een overzicht van de belangrijkste stakeholders in de regio en met name van jouw projecten, onderhoudt intensief contact met deze stakeholders en bent op de hoogte van de belangrijkste issues;
 • Je signaleert belangrijke aandachtspunten voor stakeholders en onderneemt daarop actie;
 • Je werkt samen met de belangrijkste partners in de regio om onze projecten te realiseren;
 • Je stelt dossiers op over relevante onderwerpen, houdt deze bij en deelt deze informatie binnen projectteams;
 • Je werkt vanuit een uniforme aanpak en gestandaardiseerde middelen op gebied van omgevingsmanagement;
 • Je bent goed op de hoogte van de middellange- en lange termijnontwikkelingen van TenneT in deze regio en de belangen die daarbij spelen;
 • Je volgt de actualiteiten en (politiek-bestuurlijke) ontwikkelingen en maakt een vertaalslag naar relevantie voor de regio en de projecten;
 • Je onderhoudt contacten met collega’s binnen TenneT (binnen en buiten het team CRN) die ook externe contacten hebben in deze regio en zorgt voor onderlinge afstemming;
 • Je sluit waar gewenst aan bij relevante overleggen, zowel binnen TenneT als daarbuiten;
 • Je bereidt samen met de communicatieadviseur de externe communicatie en participatieprocessen voor vanuit de projecten;
 • Je geeft participatietrajecten vorm en coördineert de uitvoering hiervan;
 • Je werkt nauw samen met de regioregisseur van de Provincie Limburg en geeft samen vorm aan de integrale stakeholderaanpak in deze regio;
 • Je draagt bij aan de reputatie van TenneT in de regio en de consistentie in ons verhaal in de regio;
 • Je schakelt marktpartijen in waar mogelijk en bewaakt de kwaliteit van de geleverde producten;
 • Je stemt goed af met collega’s van Political Affairs, Corporate Communications en Media Relations.
 • Jouw profiel en achtergrond

 • Je hebt een relevante HBO of universitaire opleiding, bijvoorbeeld en bij voorkeur op gebied van communicatie, bestuurskunde of ruimtelijke ordening;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in processen en participatie bij voorkeur in grote infrastructurele projecten en/of complexe opgaven;
 • Je bent een zelfsturende professional die het complexe speelveld waarin TenneT opereert doorgrondt en in staat is op hoog niveau omgevingsmanagement te leveren;
 • Je hebt een helicopterview en kunt strategische en tactische vaardigheden combineren met operationele vastberadenheid;
 • Je bent analytisch ingesteld en kunt goed in scenario’s denken en snel handelen. Je bent diplomatiek, empathisch, kunt zelfstandig werken en bent representatief;
 • Je hebt ruime ervaring in het ontwikkelen van omgevingsstrategieën, de aanpak van participatieprocessen en het organiseren daarvan;
 • Je bent goed in staat om vanuit complexe vraagstukken een stakeholder-specifieke aanpak te ontwikkelen;
 • Je hebt gedegen kennis van diverse ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen;
 • Je bent in staat om organisatie en mensen te verbinden aan het werk van TenneT in de regio en draagvlak te creëren;
 • Je bent een pro-actief en een teamplayer. En je denkt niet in problemen maar in kansen en oplossingen;
 • Je weet goed met weerstand vanuit de omgeving om te gaan;
 • Je werkt afwisselend vanuit het hoofdkantoor in Arnhem, vanuit een regiokantoor (bijv. Weert) of (project)locatie of vanuit huis;
 • Een netwerk in en kennis van je regio is een pré maar geen must;
 • Je bent bovenal enthousiast en gedreven om deze rol op te pakken en samen met je collega’s aan de energietransitie te werken.
 • Ons aanbod

  Onze uitdaging

  De unit Public Affairs and Communications is verantwoordelijk om meer politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren voor de rol, activiteiten en standpunten van TenneT en de medewerkers te verbinden aan gemeenschappelijke uitgangspunten: Purpose, Promise en Principles.

  Salaris

  3879 € – 7660 € TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO). Wij zetten ons in voor een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Daarbij stimuleren we de energietransitie met als doel een duurzame, betrouwbare en betaalbare energietoekomst. Als eerste grensoverschrijdende TSO ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren we meer dan 25.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen in Nederland en grote delen van Duitsland, en faciliteren we de Europese energiemarkt via de 17 interconnectoren met onze buurlanden. Met een omzet van 9,2 miljard euro en een totale activawaarde van 45 miljard euro zijn we een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten, zowel onshore als offshore.Elke dag stellen onze ruim 8.300 medewerkers alles in het werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de samenleving door het tonen van eigenaarschap, moed en verbinding. Samen zorgen we ervoor dat meer dan 43 miljoen eindgebruikers op een stabiele elektriciteitsvoorziening kunnen rekenen.
  Lighting the way ahead together

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: