Pracownik Produkcji – Lokaal Werkt – Weert

  • Weert

Lokaal Werkt

Do??czysz do rodzinnej firmy, która istnieje od trzech pokole? i z czasem sta?a si? powszechnie znan? mark? w bran?y spo?ywczej. Siedziba firmy znajduje si? w Weert. Ca?y proces produkcyjny w tej firmie jest imponuj?cy, poniewa? opiera si? na niezwykle wysokiej jako?ci maszynach.

Dlaczego jest to praca dla Ciebie:

√  Wynagrodzenie oko?o 13,33 €/godz.

√  15% premii zmianowej

√  25 dni urlopu

Functieomschrijving

Jeste? niezb?dny w procesie produkcji.Proces produkcji rozpoczyna si? od wybicia ?wie?ych jaj. S? one nast?pnie przetwarzane na pe?nowarto?ciowe produkty jajeczne. Te produkty jajeczne trafiaj? na ca?y ?wiat. W ramach procesu produkcyjnego istniej? ró?ne
stanowiska, na których zostaniesz umieszczony jako pracownik produkcyjny, a ka?de stanowisko wi??e si? z nieco innymi czynno?ciami i obowi?zkami. Stanowiska te dziel? si? na kruszark?, kruszark? r?czn? i nape?nianie. B?dziesz monitorowa? proces produkcji przez ca?y czas i interweniowa? w razie potrzeby.

Praca na tym stanowisku trwa 40 godzin tygodniowo. Praca b?dzie wykonywana na 2 zmiany. Godziny pracy to 06.00-14.45 i 14.45-23.30. Za to otrzymasz 15% premii zmianowej za ka?d? przepracowan? godzin?.

Functie-eisen

Potrafisz ci??ko pracowa? i nie boisz si? pobrudzi?. Pracujesz dok?adnie i post?pujesz zgodnie z instrukcjami.Cechuje Ci? odporno?? na stres, samodzielno?? i odpowiedzialno??.Ponadto znajomo?? j?zyka angielskiego i niderlandzkiego jest dodatkowym atutem.

W zamian oferujemy wynagrodzenie w wysoko?ci 13,33 euro za godzin?.Dodatkowo otrzymasz premi? w wysoko?ci 15% za ka?d? przepracowan? godzin?. Za prac? w soboty otrzymasz dodatek w wysoko?ci 50%, a w niedziele 100%.Otrzymasz czas dla siebie w postaci 25 dni ?wi?tecznych i 13 dni ADV.Dodatek na dojazdy wynosi 0,23 euro za kilometr od 10 kilometrów. Regularnie organizowane s? ciekawe wyj?cia firmowe.

My?lisz, ?e ta praca Ci? przekona?W takim razie aplikuj natychmiast!Lub skontaktuj si? z Davo. Mo?na si? z nim skontaktowa? pod numerem 06 58 07 22 02 lub pod adresem davo@lokaal-werkt.nl

Lees hier meer

Deel deze vacature: